Sponsoring

Makelaarswerk is niet alleen betrokken bij uw woonsituatie maar voelt zich ook betrokken bij uw leefsituatie.
Vandaar dat we sportstichting Dol Fijn sponseren zodat ze voor mensen met een lichamelijke-en/of verstandelijke beperking sportactiviteiten kunnen organiseren. We dragen deze stichting een warm hart toe.
https://www.sportstichtingdolfijn.nl/

Ook zijn we sponsor bij korfbalvereniging KV DrachtenVan der Wiel
http://www.kvdrachten.nl/

We doen dit niet om meer huizen te verkopen maar om op deze manier sportief om te gaan met uw vertrouwen in ons.